Katarzyna Roicka

Lekarz dentysta

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Współautorka prac naukowych opublikowanych w ogólnokrajowych czasopismach, laureatka 11th Bialystok International Medical Congress.
Zajmuje się leczeniem zachowawczym oraz endodontycznym. Bardzo łatwo nawiązuje kontakt z najmłodszymi pacjentami. Najważniejsze dla niej są miła atmosfera, komfort i zadowolenie pacjenta. Szczególnie interesuje się chorobami przyzębia oraz endodoncją. Wolny czas poświęca na doskonalenie swoich umiejętności oraz poszerzanie wiedzy poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

NAJWAŻNIEJSZE CERTYFIKATY:

"Psychologia  ustalania z pacjentem kompleksowego planu leczenia”

Certyfikat uczestnictwa w dwóch częściach szkolenia

"Rola lekarza stomatologa we wczesnym rozpoznawaniu nowotworów twarzy i jamy ustnej.”

Certyfikat uczestnictwa w kursie medycznym

"MicroJump- podstawy stomatologii mikroskopowej."

Certyfikat uczestnictwa w warsztatach

„Efektywne opracowanie kanału zębowego. Wprowadzenie do pracy instrumentami rotacyjnymi ES5 Poldent. Zabieg reendo”.

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

"Metody izolacji pola zabiegowego w stomatologii”

Certyfikat uczestnictwa w kursie