Grzegorz Kot

Grzegorz Kot

Lekarz dentysta

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.
Lekarz endodonta – w 2011 uzyskał umiejętność nadawaną przez Polskie Towarzystwo Endodontyczne
Lekarz implantolog – w 2013 uzyskał międzynarodową umiejętność implantologiczną Fellowship nadaną przez International Congress of Oral Implantologists
W 2013 roku uzyskał dyplom Master Clinician Program – University of California – Los Angeles
W latach 2013-2015 asystent w Centrum Leczenia Wad  Twarzoczaszki   i   Chirurgii   Szczękowej   dla   Dzieci i Młodzieży w Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.
Zajmuje się leczeniem chirurgicznym, implantologicznym oraz endodoncją.

Po pracy wypoczywa biegając.

TOWARZYSTWA NAUKOWE:

  • PSI – Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne,
  • ICOI – International Congress of Oral Implantologists,
  • DGOI – Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie,
  • PTCHJU – Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
  • PTE – Polskie Towarzystwo Endodontyczne,
  • ESE – Europejskie Towarzystwo Endodontyczne

NAJWAŻNIEJSZE CERTYFIKATY:

Kongres "Implanty Idea – Sztuka – Praktyka, Innowacje w praktyce klinicznej"

kierownictwo naukowe prof. nadzw. WUM Andrzej Wojtowicz

"6. Międzynarodowy Kongres Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego"

komitet naukowy prof. dr. (NYU) Ady Palti, prof. dr. Hubertus Nentwig, prof. dr. Joachim Zoller

"Hands-on Workshop in Advanced Surgery"

Zimmer Institute, dr Phillipe Khayat

Międzynarodowe Sympozjum "Pulp Fiction 17"

prof. Syngcuk Kim, prof. Marga Ree, dr Francesco Maggiore